Projectoverzicht Woonwijk de Scheg, Amstelveen

Amstelveen ligt in een gebied met veel bedrijvigheid en een grote behoefte aan woningen. In de Scheg wordt één van de meest duurzame woningbouwprojecten van de Randstad gerealiseerd.

Onze visie

De Scheg is de laatste locatie waar Amstelveen nog een complete woonwijk kan bouwen. Het moet een voorbeeldproject worden voor duurzaam ontwikkelen in de buurt van een luchthaven, tegen de geluidscontour aan. De wijk de Scheg zal ruimte bieden aan 1000 nieuwe woningen, met een klein deel zelfbouwkavels.

De Scheg bestaat uit drie deelgebieden, West, Midden en Oost. De Scheg Oost en Midden worden ontwikkeld door Grondontwikkeling Nederland, samen met de gemeente Amstelveen en Arcadis. Amstelveen heeft behoefte aan kwalitatieve woningen uit de hogere prijsklasse. Die behoefte is er nu al, daarom werken we hard om de realisatie naar voren te halen.

De noodzaak om te ontwikkelen

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) bestaat een grote druk op de woningmarkt. Veel mensen willen in de regio wonen vanwege de grote werkgelegenheid en vele voorzieningen. Er is uitgerekend dat tot 2040 in de MRA ongeveer 300.000 woningen moeten worden bijgebouwd. De gemeente Amstelveen geeft aan dat in het plangebied de Scheg rond de 1000 woningen gerealiseerd zullen worden.

Een strategisch gelegen locatie

Amstelveen is gelegen in de provincie Noord-Holland en heeft een strategisch gunstige ligging binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De gemeente ligt niet alleen dicht bij drie grote werkgelegenheidscentra, Schiphol, Flora Holland en Amsterdam, maar is bovendien uitstekend bereikbaar en omringd door veel groen. Amstelveen is de belangrijkste bestemming voor Amsterdammers die de hoofdstad verlaten. De gemeente heeft verder zeer grote populaties expats, hoogopgeleide buitenlandse werknemers. De Scheg is de laatste locatie in de gemeente Amstelveen waar nog grootschalig gebouwd mag worden.

Een duidelijk overheidsbelang

De gemeente Amstelveen én het Rijk hebben een groot belang om het gebied te ontwikkelen. Het ministerie van VROM heeft aangegeven dat zij wil samenwerken met Amstelveen om dit plan een voorbeeldproject te laten worden voor het duurzaam realiseren van woningen op een plek dicht bij een aan- en uitvliegroute. Dit sluit uitstekend aan op de gemeentelijke ambitie van Amstelveen.


Investeren in onze projecten? Projectontwikkeling Nieuwe Stijl

Dubbel rendement: financieel én maatschappelijk.

Meer over Project-plan®

Meer informatie?Bel 072 - 20 20 300

Onze projectmanagers zitten voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden. U kunt ons ook een bericht sturen. Bericht sturen →