Wij mobiliseren kennis, kunde en kapitaal om ruimte te maken voor wonen en werken

Na tien jaar crisis groeit Nederland volop en hebben we een schreeuwend tekort aan woningen. De traditionele aanpak van gebiedsontwikkeling werkt nog steeds, maar er is simpelweg te weinig capaciteit. Onze innovatieve aanpak versnelt gebiedsontwikkeling en helpt mee om urgente uitdagingen zoals de woningnood en het verduurzamen van bedrijventerreinen op te lossen. Hiermee realiseren we dubbel rendement: financieel én maatschappelijk.

Grondontwikkeling Nederland is ISO® 27001 en ISO® 9001 gecertificeerd.

Wij maken ruimtevoor wonen en werken

Iedereen heeft recht op een passend en betaalbaar huur- of koophuis en een goede werkomgeving. Tot 2030 zijn er maar liefst 1 miljoen extra woningen nodig. Daarbovenop komt ook nog de energietransitie, met grote gevolgen voor wonen en werken. Per jaar hebben we ongeveer 30.000 huizen meer nodig dan er gebouwd worden. We hebben alle creativiteit en slagkracht nodig om deze bouwopgave in te lossen. Anders loopt de woonmarkt krakend vast.

Gebiedsontwikkeling zorgt voor de herinrichting van gebieden, vaak met een nieuwe bestemming. Door middel van collectieve gebiedsontwikkeling creëren we concrete toegevoegde waarde en maken wij ruimte voor wonen en werken. Meer over gebiedsontwikkeling →

Wij mobiliserenkennis, kunde en kapitaal

Wij brengen alle belanghebbenden en specialisten aan tafel om samen te komen tot gebiedsontwikkeling. Dit vraagt om veel kennis en kunde. We hebben zelf een projectontwikkelaar in dienst, en wat we niet in huis hebben huren we in, bijvoorbeeld bij Arcadis.

Het bouwen van één miljoen woningen de komende 12 jaar vraagt veel meer kapitaal dan er beschikbaar is bij traditionele vastgoedfinanciers, zoals banken, verzekeraars, pensioenfondsen en corporaties. Tegelijkertijd is er heel veel vermogen op zoek naar rendement, bijvoorbeeld vermogen voor pensioenen, van zzp-ers en ondernemers. Grondontwikkeling Nederland mobiliseert geld van particulieren en ondernemers, door hen grond te verkopen in gebieden die wij zelf ontwikkelen tot duurzame woonwijken en bedrijventerreinen. Zo maken wij investeren in gebiedsontwikkeling toegankelijk en lonend.

Ontdek investeren in GrondPlan®

De pijlers onder onze aanpak

Wij worden blij van creëren, iets tastbaars tot stand brengen. Alles wat we doen wordt bepaald door de volgende 8 uitgangspunten:
1. Projectontwikkeling creëert concrete toegevoegde waarde
In nauwe samenspraak met de gemeente wordt een gebied stedenbouwkundig ingericht, een nieuw kavelplan vastgesteld en er worden gedetailleerde afspraken gemaakt wie wat doet en wie wat betaalt, alles vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Deze overeenkomst biedt genoeg zekerheid aan bouwbedrijven om de grond te kopen voor de 4e en laatste fase van het Ruimtelijke Ordeningsproces: Vastgoedrealisatie. Projectontwikkeling creëert concrete toegevoegde waarde.
2. Dubbel rendement: financieel én maatschappelijk
De woningnood raakt ons allemaal. GoN mobiliseert kennis, kunde en kapitaal om gebiedsontwikkeling te versnellen; zo maken wij ruimte voor wonen en werken. We ontwerpen duurzame woonwijken en bedrijventerreinen. Dit rendeert dubbel: financieel en maatschappelijk. Samen leveren we een stukje van de oplossing.
3. Onafhankelijke toetsing van de ontwikkelpotentie is cruciaal
Voordat we grond in een gebied aankopen, laten we altijd eerst de ontwikkelpotentie beoordelen door een onafhankelijke, gerenommeerde partij. Dit biedt veel meer zekerheid voor onszelf en voor grondkopers. Deze onafhankelijke toetsing is de kurk waar gebiedsontwikkeling op drijft, een belangrijk ingrediënt voor succes. Een professionele aanpak kan niet zonder onafhankelijk oordeel. Investeren in kwaliteit loont.
4. Gebiedsontwikkeling toegankelijk maken voor particulieren en ondernemers
Waar een traditionele projectontwikkelaar samenwerkt met een vastgoedfinancier, zoals een bank of pensioenfonds, kopen wij grond, waarvan we een deel doorverkopen aan particulieren en ondernemers. Deze grond ontwikkelen wij zelf. Wij creëren zelf concrete toegevoegde waarde. Zo maken we gebiedsontwikkeling toegankelijk voor particulieren en ondernemers.
5. Een werkbare aanpak voor verkavelde grond
Gebied met veel verschillende grondeigenaren zijn een sta-in-de-weg voor gemeentes en traditionele projectontwikkelaars. Het is kostbaar, tijdrovend en riskant is om te onderhandelen met groep, wanneer die niet met één stem spreekt. Wij hebben een werkbare aanpak voor de ontwikkeling van verkavelde grond. Dat spreekt veel gemeentes aan.
6. Specialisten verbinden; 1+1=3
Gebiedsontwikkeling brengt veel verschillende disciplines bijeen. Zelf hebben wij een medewerker in dienst die bij de gemeente aan gebiedsontwikkeling heeft gewerkt. Wij zoeken de beste partners om mee samen te werken. Voor gebiedsontwikkeling hebben wij een strategische samenwerking met Arcadis, het grootste ontwerp- en adviesbureau van Nederland en door het hele land betrokken bij gebiedsontwikkeling. Als gebiedsregisseur verbinden wij alle specialisten met elkaar en met de grondeigenaren.
7. Ruimte waar je blij van wordt
Hoogwaardige openbare ruimte tilt een woonwijk of een bedrijventerrein naar een hoger plan en bepaalt in belangrijke mate het karakter van een wijk, casual of chique, grootstedelijk of landelijk, teruggetrokken of toegankelijk. Een goede openbare ruimte nodigt uit om naar buiten te gaan, in beweging te komen en anderen te ontmoeten. Het brengt leven in de wijk. Wij ontwerpen woonwijken en bedrijventerreinen die verrassen en inspireren, waar mensen zich thuis voelen, met veel aandacht voor openbare ruimte. Ruimte waar je blij van wordt.
8. Gecommitteerd aan resultaat
Gebiedsontwikkeling vergt veel tijd en coördinatie. Daarom werken wij aan een beperkt aantal locaties. Zo geven we elk project de aandacht die het verdient. We laten een project pas los als meerwaarde is gerealiseerd.