Wij mobiliseren kennis, kunde en kapitaal om ruimte te maken voor wonen en werken.

Nederland is een rijk land. Toch is er een schreeuwend tekort aan woningen, en een groeiend tekort aan toekomstbestendige, duurzame bedrijfsruimte. Er is structureel te weinig gebouwd tijdens de crisisjaren.

Bouwen begint met projectontwikkeling. Een projectontwikkelaar brengt alle partijen bij elkaar om nieuwe ruimte te maken voor wonen en werken. Hij zorgt ervoor dat projecten economisch haalbaar zijn. Grondontwikkeling Nederland heeft een nieuwe aanpak voor het ontwikkelen van duurzame woonwijken en bedrijventerreinen. We noemen dit Projectontwikkeling Nieuwe Stijl; projectontwikkeling met particulieren en ondernemers. En met een sterk netwerk van vastgoedspecialisten.

Grondontwikkeling Nederland is ISO® 9001 gecertificeerd.

Projectontwikkeling is topsport en teamsport

Om projectontwikkeling in goede banen te leiden heb je een topteam nodig. Wij werken alleen met de beste spelers, specialisten in hun vak. Zo werken we met Arcadis aan de stedenbouwkundige plannen. Arcadis is overal in Nederland betrokken bij gebiedsontwikkeling. Verder werken we met NautaDutilh, AKD en notariskantoor Van Limburg Stirum om te zorgen voor heldere samenwerkingsovereenkomsten en juridische zekerheid voor alle betrokkenen. Om ons volledig te kunnen focussen op projectontwikkeling hebben we het aantrekken van projectinvesteringen overgedragen aan makelaars die zich specialiseren in projectinvesteringen.

Samen met gemeentes, met particulieren en ondernemers, en met ons netwerk van vastgoedspecialisten ontwikkelen wij duurzame woonwijken en bedrijventerreinen. Investeer in projectontwikkelng met Project-plan®

Ruimte waar je blij van wordt

Bij het ontwerpen van woonwijken en bedrijventerreinen besteden we veel aandacht aan duurzaamheid en openbare ruimte. Duurzaamheid zorgt voor minder belasting van het milieu, maar ook voor lagere kosten. Een goede openbare ruimte nodigt uit om naar buiten te gaan, in beweging te komen en anderen te ontmoeten. Het brengt leven in de wijk, geeft een wijk karakter, voegt waarde toe. Wij ontwerpen woonwijken en bedrijventerreinen die verrassen en inspireren, waar mensen zich thuis voelen, met veel aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Wijken die vele generaties meekunnen. Zo creëren we ruimte waar je blij van wordt.

De pijlers onder onze aanpak

Wij willen iets tastbaars tot stand brengen. Alles wat we doen wordt bepaald door de volgende uitgangspunten:
1. Dubbel rendement: financieel én maatschappelijk
De woningnood raakt ons allemaal. En de bestaande gebouwen moeten ook nog eens verduurzaamd worden. De bouwopgave is enorm. Wij willen deel zijn van de oplossing; wij mobiliseren kennis, kunde en kapitaal om de bouw van woonwijken en bedrijventerreinen te versnellen. Wij zetten kapitaal van particulieren en ondernemers aan het werk voor nuttige toepassingen. Dit levert dubbel rendement: financieel én maatschappelijk.
2. Investeren in projectontwikkeling toegankelijk maken voor iedereen
Als we de woningnood willen oplossen, moeten we de traditionele manier van projectontwikkeling aanvullen met nieuwe manieren van projectontwikkeling. Door projectontwikkeling toegankelijk te maken voor iedereen, niet alleen professionele vastgoedpartijen, zorgen we ervoor dat projecten sneller ontwikkeld worden. Wij democratiseren projectontwikkeling.
3. Onafhankelijke toetsing van de ontwikkelpotentie is cruciaal
We hebben zelf veel kennis en kunde in huis, maar een onafhankelijke toetsing is onmisbaar. Voordat we grond aankopen om een projectontwikkeling te starten, laten we altijd eerst de ontwikkelpotentie beoordelen door een onafhankelijke, gerenommeerde partij. Dit biedt veel meer zekerheid voor onszelf en voor investeerders. We hebben uit eerste hand ervaren dat dit de kurk is waar professionele projectontwikkeling op drijft, een cruciaal ingrediënt voor succes. Investeren in kwaliteit loont.
4. Samenwerken met de beste specialisten
Gebiedsontwikkeling brengt veel verschillende disciplines bijeen. Voor kennis en kunde die we niet in huis hebben, werken we samen met gerenommeerde partijen. Zo hebben we voor gebiedsontwikkeling een strategische samenwerking met Arcadis, het grootste ontwerp- en adviesbureau van Nederland. Arcadis werkt met bijna alle gemeentes in Nederland samen aan gebiedsontwikkeling. Als gebiedsregisseur verbinden wij alle specialisten met elkaar. Zo creëren we toegevoegde waarde.
5. Ruimte waar je blij van wordt
Hoogwaardige openbare ruimte tilt een woonwijk of een bedrijventerrein naar een hoger plan en bepaalt in belangrijke mate het karakter van een wijk, casual of chique, grootstedelijk of landelijk, teruggetrokken of toegankelijk. Een goede openbare ruimte nodigt uit om naar buiten te gaan, in beweging te komen en anderen te ontmoeten. Het brengt leven in de wijk. Wij ontwerpen woonwijken en bedrijventerreinen die verrassen en inspireren, waar mensen zich thuis voelen, met veel aandacht voor openbare ruimte. Ruimte waar je blij van wordt.
6. Gecommitteerd aan resultaat
Gebiedsontwikkeling vergt veel tijd en coördinatie. Daarom werken wij aan een beperkt aantal locaties. Zo geven we elk project de aandacht die het verdient. We laten een project pas los als de meerwaarde is gerealiseerd; zowel financieel als maatschappelijk.