Grondontwikkeling Nederland reageert op waarschuwing AFM omtrent grondbeleggingen

Vrijdag 26 April 2013, bron: www.grondontwikkelingnederland.nl

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft recentelijk gewaarschuwd voor het investeren in grondbeleggingen. Voorgeschotelde rendementen zouden onrealistisch hoog zijn. Daarnaast wijst de AFM op de risico’s van dergelijke investeringen. Bij Grondontwikkeling Nederland zijn we van mening dat de berichtgeving van de AFM een verkrampend effect heeft op de grondmarkt. Consumenten worden onnodig bang gemaakt, terwijl het verleden heeft uitgewezen dat investeren in grond wel degelijk rendabel kan zijn. Grondontwikkeling Nederland is voor marktregulering, waarbij de focus ligt op het bevorderen van transparantie van de producten en de grondmarkt in haar geheel.

Grondontwikkeling Nederland geeft graag inhoudelijk haar visie, en gaat daarbij inhoudelijk in op standpunten van de AFM. Op deze manier kunt u zelf uw oordeel vormen.

Geen beleggingsproduct
De AFM wekt de indrukt dat de gehele grondmarkt bestaat uit partijen die beleggingsproducten aanbieden. Grondontwikkeling Nederland biedt echter geen beleggingsproduct aan maar verkoopt grond. De grond komt in eigendom van de koper en is daarmee een tastbaar en concreet bezit. Hierdoor zijn we op geen enkele wijze verbonden met de AFM. Dergelijke berichtgevingen zijn echter schadelijk en tasten het imago van aanbieders van warme grond aan. In plaats hiervan zou de AFM zich beter kunnen richten op het reguleren en transparanter maken van de markt.

Marktregulatie
Grondontwikkeling Nederland is voorstander van regulering omdat dit de grondmarkt op een constructieve wijze naar een hoger niveau kan tillen. We willen een markt creëren waarin geen ruimte is voor partijen met een kortetermijnvisie die de belangen van de consument ondermijnen. Als grondinvesteerder vinden we dan ook dat consumenten zo goed en volledig mogelijk moeten worden ingelicht. Daarnaast dienen potentiële kopers gestimuleerd te worden om zelf kritisch te kijken naar de grond die zij aankopen.

Er wordt gesteld dat grondaanbieders toezicht van de AFM ontwijken. Grondontwikkeling Nederland staat echter open voor dergelijk toezicht, maar niet tegen elke prijs. De financiële drempel voor dit toezicht is te hoog waardoor vergunning- en toezichtkosten doorberekend moeten worden naar de klant. Dit drukt de rendementsprognose en vergroot daarmee het risico van het product. Aangezien bescherming van de consument bij ons op de eerste plaats staat, heeft dergelijk toezicht zoals de AFM wenst geen meerwaarde voor een andere partij dan de AFM zelf. Het verleden heeft bovendien uitgewezen dat ondertoezichtstelling geen garantie biedt aan consumenten over de veiligheid van het product.

Risico en rendementsprognose
De AFM bericht dat sommige partijen grondbeleggingen als alternatief aanbieden voor een spaarproduct, waarbij ze er op wijzen dat de risico’s hoger liggen dan spaarproducten. Grondontwikkeling Nederland is van mening dat investeren in grond een aantrekkelijk onderdeel kan zijn van een evenwichtig vermogensplan. De wenselijke grootte van de investering is per situatie verschillend en afhankelijk van verschillende factoren, zoals financiële ruimte, gewenste looptijd en risicospreiding.

De autoriteit stelt dat consumenten veelal een te rooskleurig beeld krijgen voorgespiegeld. Grondontwikkeling Nederland is terughoudend met het noemen van rendementscijfers. We geven in geen enkel geval een garantie op een mogelijk rendement. De winstverwachting bij een eventuele bestemmingswijziging baseren wij altijd op gegevens die afkomstig zijn van betrouwbare en herleidbare bronnen. De risico’s worden geminimaliseerd door zeven strenge criteria te hanteren, welke terug te lezen zijn op de website (grondontwikkelingnederland.nl).

Er wordt eveneens gewaarschuwd voor grond of aanbieders die zich in het buitenland bevinden. Aangezien het hierdoor lastiger is voor consumenten om te controleren wat er met hun ingelegde geld gebeurt en om de aanbieder aansprakelijk te stellen in het geval iets niet in orde is. Onze naam zegt genoeg. Grondontwikkeling Nederland investeert enkel en alleen in warme Nederlandse grond.

Prijsbepaling
Een ander punt waarover de AFM struikelt is de prijs waartegen de agrarische landbouwgrond wordt verkocht. Consumenten zouden een te hoge prijs betalen voor de grond aangezien ze meer betalen dan wat de verkoper er voor heeft betaald. Of de prijs daadwerkelijk te hoog is, is echter de vraag. Het verschil tussen de aan- en verkoop van de grond betreft namelijk de winstmarge voor aanbieders die dergelijke investeringen mogelijk maken voor particulieren. Deze marge wordt door het AFM bekritiseerd. Er wordt echter voorbijgegaan aan het feit dat de inkoopprijs voor grondaanbieders hoger is dan de reguliere meterprijs van landbouwgrond aangezien deze al ‘warm’ is.

Bij Grondontwikkeling Nederland bepalen de verwachte looptijd, de vraag en de warmte van de grond de grondprijs. Hoe meer concrete ontwikkelingen er zijn die wijzen op een daadwerkelijke bestemmingswijziging, des te warmer is de grond. Er is sprake van transparantie en een normale marktwerking, net zoals in iedere andere branche. Er zijn geen onverwachte kosten achteraf en ook voor onze service wordt nooit een vergoeding gevraagd. De ongenuanceerde wijze waarop de AFM de grondmarkt in de media neerzet bevreemd ons en zorgt voor vraagtekens over de integriteit van de autoriteit.

Advies aan consumenten
Hoewel de berichtgeving van de AFM niet bijdraagt aan de ontwikkelingen van de markt en daarnaast in de ogen van Grondontwikkeling Nederland te ongenuanceerd is, geven ze consumenten enkele goede aandachtspunten mee. Bij het aankopen van grond (nogmaals, we bieden geen beleggingsproduct) raden we u aan te letten op de volgende aspecten:

- De voorgespiegelde hoge winst is gebaseerd op een mogelijke bestemmingsplanwijziging. De kans dat dit gebeurt, is afhankelijk van de locatie, de mogelijke bestemming en de noodzaak om te ontwikkelen. Consumenten kunnen bij de gemeente onder meer navraag doen naar het bestemmingsplan.

- Het is belangrijk dat consumenten zelf goed onderzoeken of de gevraagde prijs marktconform is. Bij het Kadaster kan men gegevens opvragen, zoals recente verkoopprijzen van vergelijkbare grond die wordt verkocht.

- In het vooruitzicht gestelde rendementen bieden geen garantie voor toekomstige opbrengsten. Kijk daarom goed waarop de prognoses zijn gebaseerd, vraag ook naar negatieve scenario’s en risico’s en bedenk dat in het algemeen geldt dat een hoger rendement een hoger risico met zich meebrengt. Vraag ook naar de mogelijke kosten die met de inleg worden betaald.Investeren in onze projecten? Projectontwikkeling Nieuwe Stijl

Dubbel rendement: financieel én maatschappelijk.

Meer over Project-plan®

Meer informatie?Bel 072 - 20 20 300

Onze projectmanagers zitten voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden. U kunt ons ook een bericht sturen. Bericht sturen →