Met GrondPlan® kun je investeren in gebiedsontwikkeling. Je koopt dan een onverdeeld aandeel in één van onze projecten. Wij ontwikkelen onze grond zelf. We laten een project pas los als de waardestijging is gerealiseerd. Gebiedsontwikkeling creëert concrete toegevoegde waarde. Wij maken gebiedsontwikkeling toegankelijk en lonend voor particulieren en ondernemers.

Gebiedsontwikkeling zorgt voor concrete meerwaarde. Hoe eerder u instapt, hoe meer van de waardestijging u kunt meemaken. Wanneer de gebiedsontwikkeling geaccordeerd is door de gemeente, verkopen alle eigenaren in het gebied hun grond met winst, vaak aan een bouwbedrijf.

Zo werkt investeren in GrondPlan®

Stap 1

Volg de digitale rondleiding

Wilt u meer weten over een van onze projecten? Onze projectmanagers zetten alle feiten voor u uiteen middels een digitale rondleiding. Hierbij krijgt u alle exclusieve informatie en bieden wij u concreet inzicht in de toekomstperspectieven van onze projecten. Digitale rondleiding aanvragen »
Stap 2

U koopt grond aan

Wanneer u in grond investeert, krijgt u de grond in eigendom via de notaris. Dit wordt geregistreerd bij het Kadaster. Via GrondPlan krijgt u een onverdeeld aandeel, hiermee wordt u collectief eigenaar van een stuk grond. Binnen dat stuk grond krijgt iedereen dezelfde opbrengst per vierkante meter. U hoeft dus niet bang te zijn dat u net een stuk grond koopt dat ongunstig ligt en daardoor weinig waard is. De verkoop vindt plaats door middel van een notariële akte en wordt geregistreerd door het Kadaster.
Stap 3

Wij ontwikkelen het gebied

We verhogen de waarde van een gebied door het efficiënt en duurzaam in te richten. We gaan actief in gesprek met gemeentes en andere belanghebbenden om ervoor te zorgen dat er snel een definitief gebiedsontwerp vastgesteld wordt, zodat vastgoed snel gerealiseerd kan worden. Ook dit doen we samen met de specialisten van Arcadis. Wij hechten aan trasparantie, daarom hebben wij het hele proces "van Grond tot Gebouw" voor geïnteresseerden uitgeschreven: Ruimtelijke Ordening van A tot Z »
Stap 4

U realiseert het rendement

Wanneer het gebiedsontwerp, het nieuwe kavelplan en het exploitatieplan met alle financiële consequenties voor alle betrokkenen door de gemeente goedgekeurd zijn, wordt de grond verkocht aan een bouwbedrijf of een belegger. De notaris maakt uw deel van de verkoopopbrengst aan u over, meestal ruim voordat een bestemmingswijziging definitief wordt. Het grootste deel van de waardestijging is immers gerealiseerd wanneer het gebiedsontwerp definitief is vastgestel, soms wel een jaar voor de definitieve wijziging van het bestemmingsplan.