Wanneer u investeert in GrondPlan® krijgt u de grond via notariële weg in eigendom. De verkoper en koper zullen overeenkomen en in de koopovereenkomst schriftelijk vastleggen dat het beheer (de feitelijke verzorging van de grond) van het verkochte uitsluitend wordt uitgevoerd door de koper.

Volg de digitale rondleiding

We leiden u graag rond door een van onze GrondPlan®-projecten. Digitale rondleiding