Terug naar vorige pagina

Algemene voorwaaarden

De verzamelde gegevens kunnen door Grondontwikkeling Nederland gebruikt worden om onze prospects, klanten en partners telefonisch of per e-mail te benaderen met belangrijke updates over onze projecten, commerciële aanbiedingen, ook als die aanbiedingen geen door of namens Grondontwikkeling Nederland aangeboden goederen of diensten betreffen. Stelt u benadering in welke vorm dan ook niet op prijs, dan kunt u zich te allen tijde afmelden door een e-mail te sturen naar info@grondontwikkeling.nl.
Terug naar vorige pagina